Portuondo

London - Madrid

« Set of nine glass and brass wall lights Stilnovo c 1960 Italy

Nine Stilnovo Wall Lights 2 web

Set of nine glass and brass wall lights
Stilnovo
c 1960
Italy

47 x 10 x 10 cm

Download as PDF: Download PDF